شیراز مال

طراحی و اجرا

متراژ زمین پروژه: 5000 متر

متراژ زیربنا: 40000 متر

کاربری: تجاری – فرهنگی – تفریحی و اداری

مکان: شیراز – ستارخان