باغ ارم شیراز

تاریخ شروع: 1379
مکان: شیراز 
مقدار: 64000 متر مربع سنگ فرش

 

طراحی و اجرا ( مرمت و احیاء )

از 1379  تا 1385

کارفرما : دانشگاه شیراز

مرمت ساختمان اصلی

احیاء شربت خانه

64000 مترمربع کف فرش سنگی و آجری

طراحی و اجرای باغ صخره ای